Οι μαθήτριες και οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο βόλεϊ, με υη βοήθεια ομοσπονδιακών τεχνικών.

Περισσότερα