Πρόκειται για ένα έργο etwinning για τα γλυπτά μνημεία που βρίσκονται σε πάρκα, πλατείες και άλλα μέρη της περιοχής μας, σε συνδυασμό με τα οφέλη της διαφοροποιημένης και της μη τυπικής διδασκαλίας και μάθησης.

Περισσότερα