Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την ορθή χρήση του νερού, στα πλαίσια του δικτύου Σχολεία για το Κλίμα.

Περισσότερα