Close
Skip to content

Προγράμματα eTwinning του σχολείου μας

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Όλοι οι ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης eTwinning έχουν τη δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση).

Στο σχολείο μας έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα τρία προγράμματα eTwinning, τα οποία έχουν διακριθεί και βραβευθεί με ελληνική και ευρωπαϊκή ετικέτα ποιοότητας.

JOURNEY THROUGH TIME

Το ” Journey through time” είναι ένα έργο eTwinning που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Πορτογαλίας και της Τουρκίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Έκτης τάξης του σχολείου μας (σχολικό έτος 2012-13) με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Κατερίνας Γεωργοπούλου και Ματούλας Βλάχου, δημιούργησαν ένα αφήγημα με πρωταγωνιστές δυο παιδιά, τον Etwin και τη Ning, που ταξιδεύουν στον χρόνο και ανακαλύπτουν στιγμιότυπα από την ιστορία της Ελλάδας. Το αφήγημα συμπληρώνεται με παιχνίδια ερωτήσεων-απαντήσεων, με κουίζ, με σταυρόλεξα και με άλλες ψηφιακές παρουσιάσεις.

 

Το  ψηφιακό αφήγημα ” Journey through time”:

Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο:

Project Link: http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=18485566

 

MY LANGUAGE TREASURE CHEST

Το έργο «MyLanguageTreasureChest» αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών για μαθητές/τριες των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Πρόκειται για μια εναλλακτική πρόταση αυτοαξιολόγησης στo πλαίσιo της δράσης eTwinning.

Ο πειρατής Port o’ Folio ξεκινάει ένα ταξίδι στον κόσμο. Αρχίζει από την Ελλάδα, αναζητώντας μια περιπέτεια. Τι θα ανακαλύψει; Επισκέπτεται διάφορες χώρες και γνωρίζει τις σημαίες, τα μνημεία, τους τόπους και τον πολιτισμό τους. Ολοκληρώνει το ταξίδι του με ένα «γεμάτο μπαούλο»… Τι υπάρχει στο μπαούλο μετά το τέλος του ταξιδιού; Οι μικροί μαθητές, με τη βοήθεια του πειρατή Port o’ Folio και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, κ. Κατερίνας Γεωργοπούλου (σχολικό έτος 2013-14), αναζητούν τον κρυμμένο «θησαυρό» στο περίφημο «μπαούλο»… Ο θησαυρός δεν είναι άλλος από τις γνώσεις που τελικά αποκομίζουν, που τους κάνουν ωριμότερους σε εμπειρίες και νοητικές αναπαραστάσεις.

Παρουσίαση του έργου:

 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:
 
 
 

FOOD4ALL

Το πρόγραμμα ‘Food4allL’ αποτελεί μία διασχολική συνεργασία στο πλαίσιο της δράσης eTwinning, με συμμετοχή δύο ελληνικών και ενός  σχολείου από την Τουρκία.  Η σύμπραξη των σχολείων προωθεί τη διάδραση και τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικά σχολεία και χώρες με τη χρήση της Τεχνολογίας. Στοχεύει εξάλλου να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της διατροφής αλλά και τις ανισότητες στον τομέα της διατροφής. Αναζητά δυνατότητες για την εξεύρεση τροφής και πόρων για τα άτομα που έχουν ανάγκη ώστε οι ίδιοι οι μαθητές, με τις αποφάσεις τους, να γίνουν φορείς αλλαγής στο παρόν και στο μέλλον.

Το έργο βασίστηκε στο πρόγραμμα Υγιή παιδιά – Υγιής πλανήτης  (http://food.wwf.gr/) της  ελληνικής  wwf (http://www.wwf.gr/) και υλοποιήθηκε από την Ε΄τάξη του σχολείου μας (σχολ. έτος 2017-18) με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, κ. Κατερίνας Γεωργοπούλου.

Στιγμιότυπα από το έργο:

THE HUNGER TREE by Slidely Slideshow

 
 

OUR PLATE PLEDGE by Slidely Slideshow

 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: